A projektről

Előzmények

Eger elkerülő útjának szükségessége régóta napirenden van. Az elmúlt években számos tanulmányterv foglalkozott a város és térsége ezen fejlesztési elképzelésével, 2019-ben pedig döntéselőkészítő tanulmány készült több nyomvonalváltozat és a keresztmetszeti kialakítás vizsgálatával. Az előzménytervek fő megállapításai:

  • Az Egerbe érkező forgalom mindössze 5-7%-a tekinthető átmenő forgalomnak. Emiatt a tehermentesítő út célja nem elsősorban a város teljes elkerülése, hanem nagyobbrészt az Egerbe tartó, onnan induló és a városrészek közötti utak kiszolgálása.
  • Több nyomvonalváltozat közül városszerkezeti és forgalmi szempontból a keleti nyomvonalvezetés bizonyult a legkedvezőbbnek.
  • A forgalmi vizsgálatok eredményei alapján 2×1 sávos, másodrendű főúti kialakítás indokolt.
  • Amennyiben megépül a tehermentesítő út, a tehermentesített útvonalakon meg kell valósítani azokat a beavatkozásokat, amelyek biztosítják, hogy az új út valóban tehermentesítő beruházás legyen.

A fentiek alapján a döntéshozók a keleti nyomvonal megvalósítása mellett döntöttek. Az elkerülő út 2×1 sávos, másodrendű főúti kialakítással épülhet majd meg.
Az előzményekről részletesebben itt olvashat: Az elkerülő története – honnan indulunk?

A tervezési feladat

Az előzményekre alapozva az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. közösségi tervezés keretében készítteti el Eger város közlekedésének tehermentesítése érdekében a várost keletről elkerülő út tanulmánytervét és környezeti hatástanulmányát, a környezetvédelmi engedély megszerzésével. A tervezés az alábbi keretek között folyik:

  • Az elkerülő út Eger keleti oldalán vezet. Ezen belül több lehetséges nyomvonalváltozatot vizsgálunk.
  • Az elkerülő út 2×1 sávos, másodrendű főúti kialakítással épül.
  • Ki kell térni a városi (helyi) úthálózathoz, valamint a 25-ös és 24-es főutakhoz való csatlakozásokra is.
  • Biztosítani kell az ütemezett megvalósítás lehetőségét.

A NIF Zrt. mint az Egri elkerülő út beruházójának célja, hogy minél megalapozottabb, valamint a használók és más érintettek érdekeinek minél inkább megfelelő kialakítás szülessen; a lehető legszélesebb körű konszenzus megalkotásával, az ott élő csoportok, közösségek érdekeit tükrözve valósíthassa meg a fejlesztést. A tanulmányterv és környezeti hatástanulmány elkészítése során ezért a közösségi tervezés alapelvei szerint számításba kívánja venni Eger város és vonzáskörzete lakosságának és más érintettjeinek – gazdasági, szakmai és civil szervezeteinek – véleményét, szempontjait. Erről a Közösségi tervezés oldalon olvashat részletesebben

Műszaki adatok

Forgalmi sáv: 2×1
Közút osztálya: Főút (II. rendű)
Tervezési osztály: K.IV.B.
Tervezési sebesség külterületen: 70-90 km/h
Tervezési sebesség belterületen: 50-70 km/h
Környezeti körülmények kül-és belterületen: B, C

A tervezés ütemezése

2017. november: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta Eger fenntartható városi mobilitási tervét. Ez az embert – a városlakót – középpontba állító közlekedésfejlesztési stratégia megalapozza a következő évek fejlesztéseit a városban, és javaslatot tett az észak-déli elkerülő út kialakítására is.

2019. október: elkészült az Eger elkerülő út vizsgálata – Térségi fejlesztési terv (Masterplan), mely alapján a keleti nyomvonalfolyosók mellett döntöttek.

2020. július: átadták az Egert a gyorsforgalmiút-hálózatba bekapcsoló M25 autópályát.

2020 októberében a szerződés aláírásával megkezdődött az Egri elkerülő út tanulmánytervének kidolgozása.

2020 vége  2021. június: a tervezők beszerzik a szükséges kiindulási adatokat és elkészítik az alaptérképet. Ez az alaptérkép képezi a későbbi tanulmányterv alapját.

2021. nyár – 2022. tavasz: megtörténik a térség közútjainak forgalmi vizsgálata (forgalomszámlálásokkal és a korábbi forgalomszámlálási eredmények feldolgozásával), melynek végeredménye a forgalmi modell.

A tervezők felkutatják a térség környezetvédelmileg és természetvédelmileg érzékeny területeit, ezek alapján elkészül egy környezetvédelmi (konfliktus) térkép.

A tervezők kidolgozzák az előzetes nyomvonalváltozatokat, melyeket társadalmi egyeztetésre bocsátunk. A részvétel lehetőségeiről a Közösségi tervezés oldalon tájékozódhat.

Megtörténik a térség természetvédelmi felmérése, melynek során biológus szakemberek több évszakban bejárják az érintett területet. Fontos, hogy olyan nyomvonalak kerüljenek kidolgozásra, amelyek a lehető legkisebb mértékben okoznak kárt a természeti értékekben.

2022. nyár – ősz: a beszerzett adatok és a beérkezett vélemények figyelembevételével a tervezők véglegesítik a nyomvonalváltozatokat.

2022. ősz – 2023: a nyomvonalváltozatok több körös szakmai bírálaton esnek át. A kidolgozott nyomvonalváltozatok közül a tervtanács választja ki a megvalósítandó változatot.

2023: a döntésnek megfelelően kidolgozzuk Eger elkerülőútjának végleges tanulmánytervét.

2023: beszerezzük a környezetvédelmi engedélyeket.