Az érintett kutak helyett újak létesítésének lehetőségei

A tervezett F10 és F31 nyomvonalak az Eger Északi Vízbázis dél felé eső 5 db (I-V. számú) talajvíz kútjainak védőidomát érintik. A kutak ivóvízbiztonságát az elkerülő út megépítése veszélyeztetné, az út megépítése esetén a kutakat le kell állítani. Tekintettel arra, hogy ezek a kutak jelenleg a földtani, vízföldtani és geometriai adottságok miatt a vízbázis legnagyobb és legkevésbé ingadozó hozamú kútjai, az esetleges leállítást megelőzően legalább ekkora hozamot biztosító kutakat kell a Vízműnek termelésbe vonni. A kieső vízmennyiséget csak ivóvízminőségű kutakkal lehet pótolni, amelyhez az előzetes számítások szerint minimálisan 4 db kút létesítése szükséges. Hidrogeológiai vizsgálat keretében a Tervezői konzorcium feltárta a kutak létesítésére leginkább alkalmas területeket és meghatározta a kialakítás feltételeit. A vizsgálat alapján több, az elvárt kritériumoknak megfelelő vízkivételre alkalmas helyszín is van Eger térségében, tehát az út megépülése esetén az ivóvíz mennyiségi és minőség biztosítására számos elvi lehetőség adódik.