Meghívó lakossági tájékoztatóra

 

Tisztelt Lakosság!

 A megrendelő Építési és Közlekedési Minisztérium képviseletében

Nagy Bálint, közlekedésért felelős államtitkár és

Pántya József, útépítési beruházásokért felelős helyettes államtitkár

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓT tart az „Eger elkerülő út előkészítése” tárgyú tervezési munka kapcsán, amelyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

Helyszín: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Rendezvényközpont

Cím: 3300 Eger, Bartók Béla tér 4.

Időpont: 2023. március 28. (kedd), 1800 óra

Az Építési és Közlekedési Minisztérium Eger város tehermentesítése érdekében végzi az Eger elkerülő út fejlesztésének előkészítését. A tervezés során feladat az elkerülő út városi (helyi) úthálózathoz való csatlakozásainak, illetve az érintett országos közutak, valamint a 24. sz. főút közvetlen kapcsolatának megteremtése is, az ütemezett megvalósítás lehetőségének biztosításával.

A tanulmányterv és környezeti hatástanulmány elkészítése kapcsán az Építési és Közlekedési Minisztérium a szakmai alapszabályainak figyelembevétele mellett a lakosság széles körű tájékoztatását, bevonását, -a feladat társadalmasítását- az érintettekkel való folyamatos kapcsolattartást, egyeztetést, közösségi (részvételi) tervezés alapelveit felhasználva kívánja megvalósítani, hogy ez az Eger számára fontos fejlesztés valóban tükrözze a közösség szükségleteit, igényeit, valamint feltárja az itt élő, érintett csoportok valós érdekeit, szempontjait, és ezzel egy szélesebb körű társadalmi elfogadottsággal bíró nyomvonal alakulhasson ki. Ennek platformja az ezen célból létrehozott honlap https://www.egrielkerulo.hu/, és a Facebook oldal https://www.facebook.com/egrielkerulo/.

A tájékoztatón lehetőség nyílik a tervezési feladathoz kapcsolódó kérdések megvitatására, illetve bemutatásra kerülnek a kidolgozott nyomvonalváltozatok.