Ütemezésnek megfelelően halad az Egri elkerülő út tervezése

A megyeszékhely közlekedésében nagy előrelépést jelentő utat a klasszikus elkerülő utakkal szemben nem csupán a városon áthaladó forgalom csökkentésére, hanem a belterületi utak tehermentesítésére is tervezik.

Új nyomvonalakat jelölnek ki

 A nyomvonalakat a NIF Zrt. megrendelésében 2019-ben elkészült döntéselőkészítő tanulmány (Térségi Fejlesztési Terv – Masterplan) alapján a város keleti oldalán tervezik, 2×1 sávos, másodrendű főúti kialakítással, mintegy 15,5 kilométer hosszan, biztosítva az észak-déli irányú közúti kapcsolatot, valamint az M25 autóúthoz, a 25. és a 24. sz. főutakhoz való csatlakozást.

A tervezés folyamán a korábban elkészült terveket a szakemberek ismét áttekintik, a jelen projekt keretein belül azonban új nyomvonalak kijelölése is zajlik, amely során kiemelt figyelmet fordítanak a város lakosságának észrevételeire, igényeire egyaránt.

Tanulmánytervet készítenek

Az út megvalósításához készülő tanulmányterv (környezeti hatástanulmánnyal, a környezetvédelmi engedély megszerzésével) a mérnök szakma által kidolgozott tervhierarchia első, mindent megalapozó tervfázisa, amelynek célja a lehetséges nyomvonalváltozatok közül a tovább tervezésre javasolt optimális változat meghatározása.

A tervezési ütemezésnek megfelelően szeptember végére elkészült a forgalmi vizsgálat és az alapján készült forgalmi modellezés eredményei, mely az elkerülő út megépítése esetén 2024-re a 25. sz főúton 10.000 egységjármű/nap, 2036-ra 13.000 egységjármű/nap csökkenést prognosztizált.

Elkészült továbbá az előzetes környezetvédelmi konfliktustérkép, amely a hatályos környezetvédelmi törvény, örökségvédelmi törvény és földtörvény azonos mértékű figyelembevételével történik, valamint aprólékosan mérlegelik az épített környezeti, településfejlesztési és mezőgazdasági szempontokat is.

Ezt követően a következő szakaszban indul el a tanulmánytervi nyomvonalváltozatok kidolgozása és egyeztetése, amelynek végeredménye 2022 májusában kerül a tervzsűri elé.

A tanulmánytervi vizsgálat mindegyik lehetséges változatot több szempontból elemzi, összehasonlítja azokat, végül javaslatot tesz az optimális változatra. A tervzsűrin kiválasztott nyomvonalváltozatokra készül környezeti hatástanulmány, amely engedélyeztetése 2023 első negyedévében várható.

Civil és szakmai szervezetek számára rendeztek fórumot

A közösségi tervezés keretein belül 2021. szeptember 23-án az egri Polgármesteri Hivatalban civil és szakmai fórumot tartottak, ahol számos szervezet képviseltette magát. A fórumon a megrendelő NIF Zrt. és a tervezői konzorcium bemutatta a tervezés előzményeit, körülményeit és a munka eddigi eredményeit. Az előadásokat követően a résztvevők kisebb csoportokban beszélgettek arról, hogy milyen eredményeket várnak az út megépítésétől, milyen negatív hatásokat kellene szerintük elkerülni, illetve megosztották az út nyomvonalát befolyásoló információikat is. A délután utolsó részében a szervezetek képviselői feltették kérdéseiket a megbízó és a tervezői konzorcium felé.

A fórumon résztvevők egybehangzóan üdvözölték az elkerülő út megépítésének tervét, és azt, hogy az elkerülő út jelentős szerepet játszhat a városi forgalom, különösen a teherforgalom csökkentésében. Véleménykülönbség az út konkrét nyomvonalát illetően volt, mind a közelebbi, mind a távolabbi nyomvonal mellett több pro és kontra érv hangzott el.

A résztvevők aktivitásának köszönhetően a fórum szakmai szempontból előremutató és sikeres volt. A szervezetek javaslatait a tervezés és a döntés során is figyelembe veszik majd.

A fejlesztés előkészítéseként a tervezés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósul meg. A tervezési feladatokat az UTIBER Kft. – UVATERV Zrt. – Pannonway Építő Kft. konzorcium végzi nettó 149 millió forint értékben.