Értékelemzés összefoglaló ismertetése

Megkezdődött Eger elkerülőút tanulmányterveinek értékelemzése. Az értékelemzést Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. készíti el.

Az értékelemzés egy szisztematikus fejlesztési folyamat, amelynek alkalmazása során egy multidiszciplináris, több tudományágat képviselő tagokból álló szakértői csoport, a tervezett létesítmény funkcióinak és erőforrás-felhasználásának módszeres elemzésén keresztül alternatív, értéknövelő javaslatokat fogalmaz meg. Az értékmódszertan nemzetközi gyakorlatának megfelelően, az „érték” alatt a funkcióteljesítés és a funkcióköltségek hányadosát kell érteni. A tervezett Eger elkerülőút – tanulmányterveken alapuló – értékelemzésének célja, hogy az elemzés révén olyan javaslatok szülessenek, amelyekkel a tervek, majd ez által a beruházás értékesebbé tehető, azaz a szükséges funkciók megfelelő szinten történő biztosítása a legkisebb élettartam- és/vagy beruházási költség mellett legyen elérhető. „Az értékelemzés tehát olyan szemlélettel közelíti meg a problémát, amely nem a legolcsóbb, és nem a lehető legjobb, hanem az elvárt funkciókat a legkisebb költséggel teljesítő megoldásokat keresi.” (Forrás: e-UT 01.01.21 számú tervezési útmutató.)

Az értékelemzés első lépéseként a szakértői csapat összegyűjti a szükséges és elérhető információkat, majd azonosítja az igénykeltő érdekeltek csoportjait. A további értékelemzési szakaszokban, az információk alapján összegyűjtik a tervezett beruházással szemben felmerülő általános és egyedi igényeket, majd azt is, hogy az egyes igényeket a tervezett beruházás milyen funkciók biztosításával hivatott kielégíteni. A funkciók csoportosítása révén megtörténik a projekt funkciómodelljének felállítása. Az egyes funkciók teljesítettségét a szakértők értékelik, továbbá módszeresen megvizsgálják az ezekkel kapcsolatban felmerülő, becsült beruházási költségek összetételét, valamint mérlegelik azt is, hogy a funkciók kielégítéséhez szükséges erőforrások felhasználása optimális-e. Az értékelemzők a vizsgálatok alapján azonosított egyes műszaki megoldásokra alternatíva ötleteket fogalmaznak meg, melyek közül a legrelevánsabb, legjobbnak bizonyuló ötleteket kiválasztják, majd részletesen megindokolt javaslattá formálják.

Az értékelemzés alternatív javaslatainak elfogadásáról vagy elvetéséről végül Tervzsűri dönt, az egyes javaslatok előnyeinek és feltételeinek, illetve esetleges hátrányainak mérlegelésével.