Közösségi tervezés

A NIF Zrt. mint az Egri elkerülő út beruházójának célja, hogy minél megalapozottabb, valamint a használók és más érintettek érdekeinek minél inkább megfelelő kialakítás szülessen; a lehető legszélesebb körű konszenzus megalkotásával, az ott élő csoportok, közösségek érdekeit tükrözve valósíthassa meg a fejlesztést.

A tanulmányterv és környezeti hatástanulmány elkészítése során ezért a közösségi tervezés alapelvei szerint számításba kívánja venni Eger város és vonzáskörzete lakosságának és más érintettjeinek – gazdasági, szakmai és civil szervezeteinek – véleményét, szempontjait.

Miről nyilváníthatok véleményt?

A jelenleg futó, 2020 végétől 2022 végéig tartó tervezési folyamat során tanulmányterv és környezeti hatástanulmány készül az Eger elkerülő útra vonatkozóan, és cél a környezetvédelmi engedély megszerzése.

Az alábbi kérdésekben a korábbi vizsgálatok alapján már döntés született, így a tervezés ezen keretek között folyik, és a véleményeket is ezen keretek között tudjuk figyelembe venni:

  • Az elkerülő út Eger keleti oldalán vezet. Ezen belül több lehetséges nyomvonalváltozatot vizsgálunk.
  • Az elkerülő út 2×1 sávos, másodrendű főúti kialakítással épül.

A korábbi vizsgálatokról és döntésekről, valamint ezek indokairól A projektről menüpontban olvashat részletesebben.

Hogyan nyilváníthatok véleményt?

Annak érdekében, hogy minél megalapozottabb és a használók, illetve más érintettek érdekeinek minél inkább megfelelő kialakítás szülessen, több lépésben biztosítunk lehetőséget és számítunk az érintettek részvételére.

Folyamatosan lehetőség van kérdések, észrevételek, javaslatok beküldésére a Kapcsolat oldalon található űrlapon. Itt jelezheti azt is, ha a további lépésekről szeretne e-mailben tájékoztatást kapni.

2021. július  szeptember: online térképes felületen várunk minden olyan helyi információt, ami a nyomvonalvezetést, illetve az út műszaki kialakíthatóságát befolyásolja. Szakmai és civil szervezetekkel online vagy személyes fórum keretében is egyeztetünk.

2021. ősz: online kérdőív segítségével mérjük fel, hogy az érintettek milyen szempontokat tartanak fontosnak az Egri elkerülő út kialakítása során.

2022. tavasz-nyár: az előzetes nyomvonalváltozatokat és a forgalmi vizsgálatok eredményét bemutatjuk a nyilvánosság számára. Ezt követően lehetőséget biztosítunk a nyomvonalváltozatok véleményezésére kérdőíves formában, valamint a város több pontján papíralapú és személyes formában is. Szakmai és civil szervezetekkel, valamint a lakossággal online vagy személyes fórum keretében is egyeztetünk a nyomvonalváltozatokról.

2022. ősz: bemutatjuk a végleges nyomvonalváltozatokat és visszajelzést adunk a beérkezett észrevételek figyelembevételéről.

2023: tájékoztatást adunk a nyilvánosságnak kiválasztott változatról és a megvalósítás további lépéseiről.

A tervezés előrehaladásáról, valamint az egyes részvételi lépések indulásáról az egrielkerulo.hu oldalon, a facebook.com/egrielkerulo Facebook oldalon folyamatosan, valamint a sajtó útján rendszeresen tájékoztatást adunk.

A Kapcsolat oldalon található űrlapon feliratkozókat közvetlenül e-mailben is értesítjük a részvételi lehetőségekről, ezért ha nem szeretne ezekről lemaradni, érdemes mihamarabb feliratkoznia.

Ki dönt, és hogyan veszik figyelembe a véleményemet?

A tervezők a munka keretében elvégzett adatgyűjtések, felmérések, bejárások eredményeit kiegészítve az érintettektől beérkező helyi információkat, szempontokat is folyamatosan figyelembe veszik a nyomvonalváltozatok kidolgozása során.


A kidolgozott nyomvonalváltozatok közül jogszabályi előírásnak megfelelően egy szakemberekből álló zsűri, a tervtanács választja ki a megvalósítandó változatot. A tervtanács döntése során számos szempontot kell figyelembe vegyen, ezek mellett megkapja a nyomvonalváltozatokról beérkezett vélemények összefoglalóját is, hogy figyelembe tudja venni az érintettek szempontjait a döntés során.