Egri elkerülő út tanulmánytervi nyomvonalváltozatai

Az Építésügyi és Közlekedési Minisztérium, a NIF Zrt. Jogutódja közösségi tervezés keretében készítteti el Eger közlekedésének tehermentesítése érdekében az M25 autóúthoz kapcsolódó, a várost keletről elkerülő út tanulmánytervét és környezeti hatástanulmányát, a környezetvédelmi engedély megszerzésével.

Előzmények

Eger elkerülő útjának előzetes vizsgálatára 2019-ben elkészült a Térségi fejlesztési terv (Masterplan). Ez négy nyomvonalfolyosót elemzett úthálózati szinten (kettőt a várostól nyugatra, míg kettőt a várostól keletre vezetve). A négy vizsgált nyomvonalváltozatot összevetve a keleti nyomvonalváltozatok forgalmi, hálózati és társadalmi-közgazdasági szempontból jóval kedvezőbbnek bizonyultak a nyugatiakhoz képest, ezért a döntéshozók a város keleti oldalán vezetett nyomvonal tanulmánytervi szintű továbbtervezése mellett döntöttek, amely alapján 2021-ben a tanulmányterv kidolgozása a közösségi tervezés mentén megkezdődött.

A tervezők a Masterplan alapján Eger keleti oldalán több lehetséges nyomvonalváltozatot vizsgáltak, amelynek végeredményeképpen három szakaszon (keleti elkerülő, nyugati átkötés, Felnémet elkerülő) két-két lehetséges nyomvonalat határoztak meg: ún. keleti külső (K2 – kék), és belső (B2 – bíbor), nyugati átkötés belső (Ny3 – zöld), és külső (Ny4 – kék) és felnémet elkerülő belső (F1 – barna) és külső (F3 – sárga). 

A közösségi tervezés elveinek megfelelően az érintett hatóságok, szakmai- és civil szervezetek és nem utolsó sorban a lakosság több mint három hónapon keresztül különböző platformokon – személyesen, emailen, online- és papír alapú kérdőíveken és lakossági fórumon – véleményezhette a nyomvonalváltozatok elsődleges terveit. Ezen visszajelzéseket a Tervezők a szigorú szakmai szempontok (műszaki megvalósíthatóság, hatályos környezetvédelmi-, örökségvédelmi- és földtörvény, épített környezeti-, településfejlesztési és mezőgazdasági szempontok) mellett figyelembe vették és a nyomvonalváltozatokat többször átdolgozták.

Tanulmánytervi nyomvonalak ismertetése

Keleti elkerülő belső nyomvonal (B2)

A belső nyomvonalváltozat Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatában KÖu-1 övezeti jellel meghatározott (rendeltetése: országos főút, országos mellékút és a tervezett észak – déli összekötőút) nyomvonalát alapul véve lett kialakítva. A kiszabályozott útterülettől a kedvezőbb tervezési paraméterek érdekében több ízben eltér. A tervezett nyomvonal teljes hossza 8604 m. Felnémet és az M25 között tíz csomópont – jellemzően körforgalom – biztosítja a városi úthálózathoz való kapcsolódást, amelynek köszönhetően ezen nyomvonal tehermentesítő hatása nagyobb, mint a várostól távolabb elhelyezkedő külső nyomvonalé. A belső nyomvonal a lakossági visszajelzéseket figyelembe véve több ponton átdolgozásra került, azonban az érintett lakosság tiltakozását/elutasítását figyelembe véve az ÉKM ezen nyomvonal tovább tervezését elvetette.  

Keleti elkerülő külső (K2) nyomvonal

A külső nyomvonal a várostól távolabb helyezkedik el, teljes hossza 9675 m. Eger jelenlegi úthálózatához hét köztes helyen csatlakozik. Az átmenő forgalmat (amely Eger esetén nem jelentős arányú) kivezeti a város úthálózatáról, valamint Felsőváros és a déli városrészek között kedvező eljutási lehetőséget biztosít a város belső forgalmának (pl. a 25. úton haladás helyett), összességében azonban a tehermentesítő hatása a távolabbi fekvése miatt kisebb.

Nyugati átkötés belső nyomvonal (Zöld színű - Ny3 nyomvonal)

Az Ny3 jelű, zöld színű nyomvonalváltozat Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatában KÖu-2 övezeti jellel meghatározott nyomvonalát igyekszik követni, attól a jobb útépítési feltételek megteremtése érdekében azonban helyenként eltér.

A nyomvonal eleje a Keleti elkerülő végéhez csatlakozik, ami a 25-ös sz. főút majd egy 90 m sugarú bal ívvel a Liliom utcai körforgalomba köt. Az Eger patak keresztezése miatt új műtárgy építése szükséges. A Liliom utcai körforgalom szintén kiköt a 25-ös sz. főútra ezért 140 m-re kerülne a két híd egymástól. A Szalapart utcánál 4 ágú körforgalom építendő. A 24-es főúthoz is 4 ágú körforgalmú csomóponttal csatlakozik. A 24-es sz. főút magassági korrekciót nem igényel. A 4. ág egy meglévő út, mely Ny-i irányba tár fel lakó és mezőgazdasági területeket.

A tervezett nyomvonal teljes hossza 2343 m.

Nyugati átkötés külső nyomvonal (Kék színű - Ny4 nyomvonal)

A nyomvonal eleje a Keleti elkerülő végéhez csatlakozik, ami a 25-ös sz. főút Az Eger patak keresztezése miatt új műtárgy építése szükséges.  Innen nyugatra indul, a terepből enyhén kiemelve. A dombon nagy homorú lekerekítő ívvel kapaszkodik fel, elkerülve a 01046/91 hrsz-on tervezett lakótelepet. Kezdetben 70, majd 90 km/h-s sebességgel lehet közlekedni.

A Szalapart utcánál 4 ágú körforgalom építendő. A 24-es főúthoz is 4 ágú körforgalmú csomóponttal csatlakozik. A 24-es sz. főút magassági korrekciót nem igényel. A 4. ág egy meglévő út, mely Ny-i irányba tár fel lakó és mezőgazdasági területeket.

A tervezett nyomvonal teljes hossza 2362 m.

Felnémet elkerülő

Hosszas egyeztetést követően véglegesítésre kerültek Felnémet elkerülő nyomvonalváltozatai. Mindkét nyomvonal keletről kerüli Felnémetet, a NATURA 2000 területet mérsékelten érinti, a területen elhelyezkedő pincesort és a VIZMŰ belső védőövezetet is elkerüli.

Felnémet elkerülő első, bevezető szakasza a NATURA 2000-es területek érintettsége miatt közös nyomvonalon halad. A NATURA 2000-es területet egy középfeszültségű vezeték vágja ketté, amelynek védősávja – két részre osztva az erdei növényzetet – egy meglévő folyosót képez. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának kifejezett kérése/feltétele, hogy a nyomvonal ennek a védősávnak a környezetében, a vezeték keleti oldalán legyen vezetve. A keleti oldalon lévő élőhelyet ugyanis már eleve nem termőhelyre jellemző (fenyővel elegyes telepített tölgyes) fajok alkotják, így ezen terület bolygatása kevesebb környezeti rombolással, károkozással jár. A vezeték nyugati oldalán történő keresztezés ezzel ellentétben nem támogatott, mivelhogy ott védett, jelölő növényfajok előfordulása ismert. Ennélfogva a védősáv keleti oldalán létesített út kialakításával elkerülhető, hogy a nyomvonal további értékes fajokkal betelepült NATURA 2000 területet érintsen.

Felnémet elkerülő külső nyomvonal (Sárga színű - F10 nyomvonal)

A sárga nyomvonal 4890 m hosszú, amely a NATURA 2000 területen egy támfal létesítésével halad keresztül. A nyomvonal Tárkány patak mellett elhaladó szakasza miatt a Tárkány-patak és Berva-patak egy részét korrigálni kell, a meglévő pincesort azonban nem érinti.

Az Erdészek útja egy járműosztályozós csomópont kialakításával kap bekötést az útba, a nyomvonal elkerüli a VIZMŰ telepet és egy körforgalomú csomópontú csatlakozással keresztezi a Tárkányi utat. A nyomvonal a Tárkányi-patak keresztezését követően észak felé haladva éri el a Tárkányi utat, melyet követően a két változat közös nyomvonalon halad. A nyomvonal a Bervai út felé halad tovább, majd a vasúti iparvágányt szintbeni, a Bervai utat pedig egy osztályozós csomóponttal (olyan szintbeni csomópont, ahol a csomóponti mozgások megkönnyítése érdekében többlet forgalmi sáv létesül) keresztezve csatlakozik vissza a 25-ös útba.

Felnémet elkerülő belső nyomvonal (Zöld színű - F20 nyomvonal)

A zöld nyomvonal hossza 4950 m hosszú, amely a keleti elkerülőhöz csatlakozó szakaszon közös nyomvonalon halad a sárga nyomvonallal. A NATURA 2000-es terület érintését követően egy műtárgy létesítésével keresztezi a Tárkány patakot és kerékpárutat. Ezt követően a vasút mellett elhelyezkedő bekötőút nyomvonalát használja fel és a Tulipán téren egy ötágú, a vasúti keresztezések miatt jelzőlámpával szabályozott körforgalom létesítésével halad tovább a Tárkányi úton. Ezen az úton tovább haladva egy körforgalom létesítésével válik ki az út és a sárgával megegyező nyomvonalon csatlakozik vissza a 25-ös útba.

Tekintettel a tervezési diszpozícióban meghatározottakra, a Tanulmányterv 2 nyomvonalváltozatot vizsgál és terjeszt elő a döntésre a tervzsűri elé. A tervzsűri az egyes nyomvonalváltozatokon belüli alternatívákat fogja megvitatni, hiszen a keleti elkerülő és nyugati átkötés tekintetében a miniszteri döntés már megtörtént. Felnémet elkerülő, valamint egyéb, egyes szakaszok változatai kapcsán a szakmai szempontokat figyelembe véve fog a tervzsűri döntést hozni. 

A tervek nagyobb felbontásban az alábbi linkre kattintva PDF formában letölthetők:

T_00_A0_03.03_V01

T_00_A0_04_Keleti elkerülő_színes

T_00_A0_04_Nyugati átkötés_színes

A nyomvonalváltozatok első verzióját (2022. május) ide kattintva tekintheti meg.

A lakossági visszajelzések alapján a nyomvonalakban tett módosításokat (2022. november) ide kattintva tekintheti meg.

A korábbi nyomvonalváltozatokat (2023. március) ide kattintva tekintheti meg.