Lezárult a kérdőív feldolgozása

Az elkészült tanulmánytervi nyomvonalváltozatok(link) véleményezésére a NIF Zrt. és a tervezői konzorcium kérdőívet tett közzé a város lakossága és az érintettek számára.

A kérdőív online formában 2022. május 4-től 2022. június 12-ig volt elérhető. Az online kitöltés mellett lehetőség volt a kérdőív papír alapú kitöltésére is a város öt pontján elhelyezett kérdőívekkel és a gyűjtődobozokba való bedobással, továbbá a május 30. és június 10. között megvalósuló standolás során is. Összesen közel 1200 ember töltötte ki a kérdőívet. A kitöltők demográfiai szempontból zömében 40 és 59 év közöttiek, mobilitási jellemzőket tekintve az autóval közlekedők erőteljes felülreprezentációja látható. Lakóhely szerinti megoszlást tekintve a Vécsey-völgy és Bikalegelő, Almagyar és Felsőváros városrészekből érkezett a legtöbb kitöltés. A kérdőívben különböző szempontok szerint mindhárom nyomvonalszakasz véleményezésére volt lehetőség, amelyek közül a legnagyobb érdeklődést a keleti szakasz keltette. A kiértékelést alapján egyértelműen megállapítható, hogy az érintett, keleti városrész lakói lényegesen negatívabban értékelik a belső nyomvonalakat, mint a többi városrész lakói. A Tetemvár, Vécsey-völgy és Bikalegelő, az Almagyar, Tihamér és Merengő városrészekből közel 500 válasz érkezett. Itt a belső nyomvonal közelében lakók és a zajhatással erősebben érintettek szinte egyöntetűen a külső nyomvonalat támogatták, míg a többi lakos körében viszonylag kiegyenlített volt a belső és a külső nyomvonal megítélése. A nyugati átkötés esetében – az összes kitöltő válaszát nézve – szintén a külső nyomvonal kapott nagyobb támogatást, azonban a Felnémeti szakasz esetében körülbelül kiegyenlített volt a belső és a külső nyomvonal értékelése.

A lakosoknak július végéig van lehetőségük a nyomvonalváltozatok véleményezésére.

A kérdőív eredményeiből készült tanulmányt a következő linken tekintheti meg: 220704-Egri elkerülő út_Nyomvonalváltozatok lakossági véleményezése