Megkezdődik az Egri elkerülő út nyomvonalának közösségi tervezése

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. közösségi tervezés keretében készítteti el Eger közlekedésének tehermentesítése érdekében az M25 autóúthoz kapcsolódó, a várost keletről elkerülő út tanulmánytervét és környezeti hatástanulmányát, a környezetvédelmi engedély megszerzésével.

Eger elkerülő útjának előzetes vizsgálatára 2019-ben elkészült a Térségi fejlesztési terv (Masterplan). Ez négy nyomvonalfolyosót elemzett úthálózati szinten (kettőt a várostól nyugatra, míg kettőt a várostól keletre vezetve). A négy vizsgált nyomvonalváltozatot összevetve a keleti nyomvonalváltozatok forgalmi, hálózati és társadalmi-közgazdasági szempontból jóval kedvezőbbnek bizonyultak a nyugatiakhoz képest, ezért a döntéshozók a város keleti oldalán vezetett nyomvonal tanulmánytervi szintű továbbtervezése mellett döntöttek, melynek során elkészül a környezetvédelmi hatástanulmány is. Ennek célja a környezetvédelmi engedély megszerzése.

A tervezők a Masterplan alapján több lehetséges nyomvonalváltozatot vizsgálnak majd.

Az elkerülő utat 2×1 sávos, másodrendű főúti kialakítással tervezik tovább, mintegy 15,5 kilométer hosszan, a várostól keletre az észak-déli irányú közúti kapcsolatának biztosíthatósága érdekében, az M25 autóút, a 25. és 24. sz. főutak között, felfűzve a további országos közutakat és a jelentősebb helyi utakat.

A nyomvonalfolyosók vizsgálatánál fontos a helyi közlekedési szokásoknak és a turisztikai forgalom irányainak a megismerése. A tervezés során olyan nyomvonalat kell meghatározni, ami a megépülése esetén hozzájárul majd a városon áthaladó személy- és teherforgalom csökkentéséhez, segíti a helyi úthálózat tehermentesítését, és új alternatívát nyújt a helyi közlekedéshez is, ezáltal jelentős mértékben segíti a jobb levegőjű, csendesebb, élhetőbb városi környezet kialakítását.

A 2022 végéig tartó tervezés eredményeként elkészül az elkerülő út tanulmányterve, környezeti hatástanulmánya és cél a környezetvédelmi engedély megszerzése is, amelynek alapján véglegessé válik a továbbtervezhető nyomvonal. A tervezés során olyan fontos kérdésköröket vizsgálnak, mint például az út épített és természeti környezetre, valamint a lakosságra gyakorolt hatásai. 

Beruházóként a NIF Zrt. célja, hogy ez a város számára fontos fejlesztés valóban tükrözze a közösség szükségleteit, igényeit, feltárja az úthasználók, az itt élők, az érintett társadalmi csoportok valós érdekeit, szempontjait, és ezzel egy szélesebb körű elfogadottsággal bíró nyomvonal alakulhasson ki.

Ennek érdekében a NIF Zrt. a lakosság széles körű tájékoztatását, bevonását, az érintettekkel való folyamatos kapcsolattartást, párbeszédet a közösségi tervezés alapelveit felhasználva kívánja megvalósítani, mellyel megismerheti, és számításba veheti Eger és vonzáskörzete lakosságának és további érintettjeinek – gazdasági, szakmai és civil szervezeteinek – véleményét, szempontjait, elvárásait.

A műszaki tervezés előrehaladásáról, valamint az egyes közösségi részvételi lépésekről az egrielkerulo.hu oldalon és a facebook.com/egrielkerulo Facebook oldalon folyamatos tájékoztatást adunk.

Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár elmondta: „Eger gyorsforgalmi bekötésével tavaly készültünk el, egy éve adtuk át az M3-ig vezető M25 déli szektorát. A négysávos autóútnak köszönhetően rövidült a menetidő, és biztonságosabbá vált a közlekedés Budapest, Miskolc és Nyíregyháza felé is. A közvetlen gyorsforgalmi úti elérés jelentősen javította a város és térsége mintegy 85 ezer lakójának életminőségét, az ő érdekükben dolgozunk tovább most a véleményüket kikérve. A munkát másutt is folytatjuk: 2025-re minden megyei jogú város gyorsforgalmi úton lesz elérhető.”

A fejlesztés előkészítéseként a tervezés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. beruházásában hazai forrásból valósul meg. A tervezési feladatokat az UTIBER Kft. – UVATERV Zrt. – Pannonway Építő Kft. konzorcium végzi nettó 149 millió forint értékben.