Bemutatták az Egri elkerülő út átdolgozott nyomvonalváltozatait

Elkészültek az Egri elkerülő út tanulmánytervi átdolgozott nyomvonalváltozatai.  A megyeszékhely közlekedésében nagy előrelépést jelentő utat a klasszikus elkerülő utakkal szemben nem csupán a városon áthaladó forgalom csökkentésére, hanem a belterületi utak tehermentesítésére is tervezik.

Előzmények

A nyomvonalakat a NIF Zrt. megrendelésében 2019-ben elkészült döntéselőkészítő tanulmány (Térségi Fejlesztési Terv – Masterplan) alapján a város keleti oldalán tervezik, 2×1 sávos, másodrendű főúti kialakítással, biztosítva az észak-déli irányú közúti kapcsolatot, valamint az M25 autóúthoz, a 25. és a 24. sz. főutakhoz való csatlakozást. A tanulmányterv és a környezetvédelmi hatástanulmány kidolgozása 2021-ben kezdődött meg.

Az út megvalósításához készülő tanulmányterv (környezeti hatástanulmánnyal, a környezetvédelmi engedély megszerzésével) célja a lehetséges nyomvonalváltozatok közül a tovább tervezésre (engedélyezési– és kiviteli terv) javasolt optimális változat meghatározása.

A tervezés a közösségi tervezés alapelvei mentén zajlik, amelynek keretében 2022 májusában az érintett hatóságokkal, szakmai- és civil szervezetekkel, valamint a lakossággal ismertették a tanulmánytervi nyomvonalváltozatokat. A nyomvonalváltozatokról a lakosságnak több mint egy hónapon keresztül különböző platformokon – személyesen, emailen, online- és papír alapú kérdőíveken és lakossági fórumon – volt lehetősége elmondani véleményét a tervvel kapcsolatosan.

Nyomvonalváltozatok finomhangolása

A májusban bemutatott nyomvonalváltozatok finomhangolása során a tervezőknek a közösségi tervezés által bejövő információk mellett szigorú szakmai szempontokat is figyelembe kellett venniük. A műszaki megvalósíthatóságnak összhangban kell lennie a hatályos környezetvédelmi-, örökségvédelmi- és földtörvénnyel, továbbiakban tekintettel kell lennie az épített környezeti, településfejlesztési és mezőgazdasági szempontokra egyaránt.

A legtöbb visszajelzés a keleti elkerülő szakasz belső nyomvonalának vonalvezetésével kapcsolatosan érkezett, amelyek eredményeképpen a fent említett szigorú szempontrendszert figyelembe véve a tervezők a következő változtatásokat végezték el:

Jelmagyarázat: Magenta – átdolgozott nyomvonalváltozat belső nyomvonal, Szürke -magenta szaggatott – májusban bemutatott nyomvonalváltozat

Ipari park elkerülése:

Figyelembe véve a Déli Ipari területeket érintő fejlesztéseket, az átdolgozott nyomvonalsávok nem érintik a területet. A nyomvonal a meglévő úthálózatot felhasználva halad észak felé a Kőlyuk úton és a Kistályai úton.

Jelmagyarázat: Magenta – átdolgozott nyomvonalváltozat belső nyomvonal,  Szürke -magenta szaggatott – májusban bemutatott nyomvonalváltozat

Kistályai út fejlesztése – 2x2 sáv

Tekintettel az M25-ös autóút felől – a Kőlyuk úton – érkező, illetve a Kistályai út jelenlegi forgalmát, továbbiakban az út mentén elhelyezkedő ipari létesítmények bekötéseit, a forgalom átvezetéseket, valamint a kerékpáros- és gyalogos közlekedést, a tervezők a belső nyomvonalváltozat esetén a Kistályai út 2×2 sávosra való bővítésére tettek javaslatot.

A terv szerint a Kistályai úton egy osztott pályás 2×2 sávos belterületi út kerülne kialakításra, amelynek egyik oldalán gyalog- és kerékpárút, a másik oldalán járda segítené a gyalogos forgalom lebonyolítását. A Kőlyuk utca – Kistályai út jelenlegi, lámpás kereszteződését körfogalom váltaná fel. A külső nyomvonal a Kistályai útnak csak a déli szakaszát érinti.

Belső nyomvonal változtatásai - Kistályai út – Rádi Pékség

A Kistályai út 2×2 sávosra történő fejlesztésével egy turbó körforgalomnak köszönhetően a ZF Hungária Kft. önálló megközelítést kapna, majd a Rádi Pékséget elkerülve egy különszintű kereszteződés segítségével haladna az út a belső nyomvonalon tovább. A tervezéshez rendelkezésre álló geodéziai terepfelmérés, ingatlan-nyilvántartás, valamint légifotó alapján olyan különszintű csomópont került megtervezésre, mellyel az elkerülő 5%-os emelkedésű, a riolittufából felépülő domboldalban nem képződik nagy bevágás, és az épületeket is elkerüli.

Jelmagyarázat: Magenta – átdolgozott nyomvonalváltozat belső nyomvonal,  Szürke -magenta szaggatott – májusban bemutatott nyomvonalváltozat

Belső nyomvonal – Tihamér városrész érintettsége:

A belső nyomvonal módosításával, illetve optimalizálásával, (beleértve a csomópontok részletes kidolgozását) olyan vonalvezetés került kialakításra, amelynek köszönhetően a Tihamér városrésztől keletre fekvő zártkerti részekben található ingatlanok és épületek érintettsége minimalizálódott. Jelen vonalvezetés a többnyire elhagyott ipari, illetve beépítetlen területeket érint. A térség feltárásával lényegesen javul a vasúttól keletre fekvő ingatlanok megközelítése, amely a területen elhelyezkedő vállalatokra nézve (pl. betonüzem) gazdaságélénkítő szerepet láthat el.

Jelmagyarázat: Magenta – átdolgozott nyomvonalváltozat belső nyomvonal, Szürke -magenta szaggatott – májusban bemutatott nyomvonalváltozat

Belső nyomvonal - Rozália temető és Hadnagy utca, Merengő utca

A nyomvonal a Rozália temetőnél keleti irányba eltolásra, valamint Eger MJV Önkormányzata kérésének megfelelően, a Hadnagy utca – a Merengő utcán keresztül – és a Leányka utca is bekötése került az elkerülő útra.

Jelmagyarázat: Magenta – átdolgozott nyomvonalváltozat belső nyomvonal, Szürke -magenta szaggatott – májusban bemutatott nyomvonalváltozat

Íj utca és Nagy-Egyed utca elkerülése:

A közösségi tervezés során az itt lakók jelezték, hogy a környezetre gyakorolt zajhatás, por- és rezgésterhelés miatt nem támogatják a lakóházukhoz közel vezetett nyomvonalat. Ezen terhelések csillapítására 100 m-es védőtávolság került kijelölésre, amelynek megfelelően a nyomvonal keleti irányba elhúzásra került, valamint az utat 6 méter mély bevágásban helyezték el.   

Jelmagyarázat: Magenta – átdolgozott nyomvonalváltozat belső nyomvonal,  Szürke -magenta szaggatott – májusban bemutatott nyomvonalváltozat

Donát utca elkerülése:

A közösségi tervezés eredményeként a nyomvonal és a csomópont helye módosításra került.

Jelmagyarázat: Magenta – átdolgozott nyomvonalváltozat belső nyomvonal, Szürke -magenta szaggatott – májusban bemutatott nyomvonalváltozat

Belső nyomvonal - Cifrakapu u. bekötése:

A Felsőváros városrész elkerülő úthoz történő bekötése mindkét nyomvonalváltozat (keleti belső és keleti külső) esetében megtervezésre került. A tervek alapján a rákötésben új, szintbeli vasúti átjáró és körforgalom épülne, amelynek köszönhetően a nehezen használható újcifrakapui átjáró kiváltható. A Cifrakapu utcai lakóházak zajvédelme biztosítva lesz a teljes szakaszon.

Jelmagyarázat: Magenta – átdolgozott nyomvonalváltozat belső nyomvonal, Szürke -magenta szaggatott – májusban bemutatott nyomvonalváltozat

Átkötés a belső nyomvonalról a külső nyomvonalra

Jelen tervben újdonságként szerepel a belső és külső nyomvonal közötti átkötés, amely a két nyomvonal kombinációjaként harmadik nyomvonalváltozatként jelenik meg. A tervek szerint a belső nyomvonal a Vécseyvölgy városrészt követően a külső nyomvonalra rácsatlakozva a külső nyomvonalon folytatódhatna, ezzel e városrész zajterhelése megszűnne.

Jelmagyarázat: Magenta – átdolgozott nyomvonalváltozat belső nyomvonal, Szürke -magenta szaggatott – májusban bemutatott nyomvonalváltozat

Keleti belső és külső elkerülő út 25-ös útba való becsatlakozása - OBI

A keleti elkerülő belső és a külső nyomvonala egyaránt az OBI-tól északra csatlakozik bele a 25-ös útba. A közösségi tervezés során az itt élő ingatlan tulajdonosok javasolták az áruház déli oldalán történő bekötésének vizsgálatát, ennek megvalósítása azonban az áruház oldalán történő árufeltöltés, valamint a nyerges vontatók közlekedése és a bevásárló központok parkolóján és szervizútján történő átvezetése miatt nem lehetséges.

Jelmagyarázat: Magenta – átdolgozott nyomvonalváltozat belső nyomvonal, Szürke -magenta szaggatott – májusban bemutatott nyomvonalváltozat

Keleti elkerülő szakasz külső nyomvonal – Cifrakapu városrészt ingatlan érintettsége

A Cifrakapu utca bekötését követő szakasz átdolgozott nyomvonalterve a korábban érintett ingatlanokat elkerüli.

Nyugati átkötés belső nyomvonal

Eger MJV Önkormányzata kérésének megfelelően a tervezők a Településrendezési tervben szereplő útterület minél nagyobb kihasználására törekedtek, valamint megvizsgálták a Szala-patakon a csapadékvíz szabályozott levezetésének lehetőségét is, amelyet az új vonalvezetés lehetővé tenne.

Nyugati átkötés külső nyomvonal - lakópark elkerülése:

A területen található ingatlanfejlesztéseket a végig külterületen vezetett,  átdolgozott nyomvonal elkerüli.  

Felnémeti elkerülő

A Felnémeti elkerülő külső és belső nyomvonalával kapcsolatban a NATURA 2000 területek érintettsége miatt jelenleg is környezetvédelmi egyeztetések és további vizsgálatok folynak. Jelen szakaszra a környezetvédelmi engedély megszerzése külön eljárásban történik.