Nyomvonalváltozatok

(A kapcsolódó kérdőívet az oldal alján lehet elérni.)

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. közösségi tervezés keretében készítteti el Eger város közlekedésének tehermentesítése érdekében a várost elkerülő út tanulmánytervét és környezeti hatástanulmányát, a környezetvédelmi engedély megszerzésével. Bővebb információt a projektről itt, a közösségi tervezés kereteiről pedig itt talál.  

A közösségi tervezési folyamat egy térképes információgyűjtéssel indult, melynek során az érintettek a nyomvonalak tervezett sávjában ismert különböző érintettségeket (pl. biztosítandó útvonalak, védendő természeti és épített értékek) tudták jelezni. Később egy szakmai és civil fórum valósult meg, majd 2021 végén egy preferenciafeltáró kérdőív kitöltésével nyilváníthattak véleményt a helyi lakosok, érintettek. A kérdőív eredményei azt mutatták meg, hogy az egri lakosok a tervezett úttól elsősorban azt várják, hogy elősegítse a város forgalmának a csökkenését, különös tekintettel a teherforgalomra. A válaszadók körülbelül háromnegyede azt jelezte vissza, hogy számukra a legfontosabb az, hogy az út megépítésének erős forgalomcsillapító hatása legyen a városi forgalomra nézve, még akkor is, ha emiatt a városhoz és lakóterületekhez közelebb fog futni. 

A tervezett út három szakaszra oszlik: a keleti elkerülőre, a nyugati átkötésre a 25. és a 24. sz. főutak között és a felnémeti szakaszra. A tervezők az eddigi vizsgálatok alapján mindhárom szakaszra két-két lehetséges nyomvonalat határoztak meg, melyeket tovább tervezésre érdemesnek tartanak. 

A lakossági visszajelzések és szakmai szempontok alapján várhatóan 2022 őszén egy szakmai zsűri fog dönteni a megvalósuló nyomvonalakról. 

Keleti elkerülő 

M25 autóút és a 25. sz. főút közötti Eger keleti elkerülő útszakasz 

A keleti elkerülő esetében egy rövidebb belső és egy hosszabb külső nyomvonal került meghatározásra. A belső nyomvonal a városhoz közelebb fut, a város úthálózatához hét köztes pontban is csatlakozik, így az Egerből induló, oda tartó – vagy akár városrészek közötti – utazásokra is jobban használható. Ennek köszönhetően a belső városrészeket, utakat jobban tehermentesíti.  

A külső nyomvonal az úthálózathoz négy köztes helyen csatlakozik. Tehermentesítő hatása a távolabbi fekvés miatt is kisebb, mint a belső nyomvonalnak, hiszen a felmérések azt mutatják, hogy az Egerbe érkező forgalom mindössze 5-7%-a tekinthető átmenő forgalomnak.  

Az új nyomvonalon megjelenő forgalom természetesen zajjal is jár majd. Ebből a szempontból a külső nyomvonal az előnyösebb, azonban a megfelelő védelmi intézkedések megvalósításával a belső nyomvonal zajterhelése is határértéken belül tartható.   

A Rozália temetőt sem a belső, sem a külső nyomvonal nem érinti.   

A keleti elkerülő legfontosabb jellemzőit a következő táblázat mutatja be:  

Nyugati átkötés 

24. és 25. sz. főutak közötti nyugati összekötés

A nyugati átkötés esetében a két vizsgált nyomvonal között a legnagyobb különbség, hogy míg a külső nyomvonal a keleti elkerülőt folytatva nagyobb ívben kerüli meg a várost, a belső nyomvonal a meglévő Liliom utcát felhasználva halad, így a Cifrakapu utca magasságában is rá lehet hajtani. 

A nyugati átkötés legfontosabb jellemzőit a következő táblázat mutatja be:  

Felnémeti szakasz 

Eger Felnémetet elkerülő szakasz 

A felnémeti szakasz esetében a városhoz közelebb eső nyomvonal nagyobb tehermentesítő hatással bír, azonban a jelenleg itt húzódó vízműterületek kiváltása további egyeztetést és vizsgálatot igényel. A távolabbi változat a vízműterület érintettsége szempontjából kedvezőbb, de hossza miatt várhatóan kevesebben használnák. 

A felnémeti szakasz legfontosabb jellemzőit a következő táblázat mutatja be:  

Tekintse meg a nyomvonalakat bemutató animációt is:

 
Mondja el véleményét Ön is a lehetséges nyomvonalakkal kapcsolatban a következő kérdőív kitöltésével: 
KÉRDŐÍV